Janina Blicharska-Linar
Życie Galeria obrazów Wystawy Oferta sprzedaży
Pejzaż Golgoty w czasie Męki Pańskiej
Stacja I
Jezus na ¶mierć skazany
Stacja II
Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Stacja III
Pierwszy upadek pod krzyżem
Stacja IV
Jezus spotyka sw± matkę
Stacja V
Szymon z Cyreny pomaga dĽwigać krzyż
Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi
Stacja VII
Jezus upada po raz drugi pod krzyżem
Stacja VIII
Jezus napomina niewiasty jerozolimskie
Stacja IX
Trzeci upadek pod krzyżem
Stacja X
Obnażenie na Golgocie
Stacja XI
Jezus przybity do krzyża
Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach matki
Stacja XIV
Ciało Jezusa złożone w grobie
Zmartwychwstanie
Zdjęcia do galerii opracował Kuba Nowak +48 604 343 176